Zdjecie_lewe.jpg
Zdjecie_prawe.jpg

 

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w opracowaniu założeń inwestycyjnych, przygotowaniu postępowań inwestycyjnych i ich realizacji proponujemy Państwu współpracę w formie konsultacji i pomocy w przygotowaniu inwestycji służby zdrowia (przebudowy i rozbudowy obiektów, dostosowania ich do obowiązujących przepisów, budowy nowych obiektów).

Nasze doświadczenie zaowocuje wkrótce wydaniem podręcznika projektowania obiektów służby zdrowia który powstaje od szeregu lat przy współpracy z uznanymi autorytetami opieki medycznej w Polsce

Określeniu potrzeb użytkownika 

Analizując procedury medyczne które mają być realizowane w Państwa obiekcie, wspólnie z użytkownikiem na podstawie jego doświadczeń i standardów pracy określamy najefektywniejsze założenia funkcjonalne i programowe wraz z doborem optymalnych parametrów inwestycyjnych.   

Przygotowaniu programu inwestycji 

Na podstawie naszego doświadczenia, określonych w ramach inwestycji procedur medycznych, standardów pracy Państwa zespołów realizujących odpowiednie procedury medyczne. Przygotowujemy optymalny program inwestycji spełniający wymagania obowiązujących przepisów, uwzględniający międzynarodowe tendencje i kierunki rozwoju obiektów służby zdrowia. 

Przygotowaniu założeń koncepcyjnych i koncepcji inwestycji, technologii medycznej  

W ramach współpracy wykonujemy wstępne koncepcje inwestycji, podające wielowariantowe  rozwiązania, uwzględniające możliwości inwestycyjne i wymagania pracujących w nich zespołów realizujących odpowiednie procedury medyczne. Opracowujemy wytyczne technologii medycznych oraz identyfikacji wizualnej obiektu i jego poszczególnych stref użytkowych.   

Obsłudze prawnej postępowań inwestycyjnych – dobór najefektywniejszych postępowań zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych 

W ramach świadczenia pomocy prawnej, przy współpracy z kwalifikowanymi prawnikami z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej inwestycji realizowanych w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych, dobieramy najefektywniejszy tryb postępowania inwestycyjnego, opracowujemy kompleksowo specyfikację istotnych warunków zamówień oraz prowadzimy opiekę prawną nad procesem wyboru oferentów i realizacji inwestycji czyli nadzór kontraktowy.

Przygotowaniu programów i wniosków o dofinansowanie inwestycji  

Współpracujemy z osobami i firmami specjalizującymi się w przygotowaniu wniosków o uzyskanie funduszy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Proponujemy najefektywniejsze, najekonomiczniejsze rozwiązania spełniające wymagania instytucji finansujących służbę zdrowia.

Our website is protected by DMC Firewall!